OR-training

Kwaliteiten en taakverdeling in het team

Hoe organiseren we het OR-werk? En welke kwaliteiten hebben de teamleden? Vaak worden taken verdeeld over commissies en werkgroepen. Zo kan een OR-lid zich bijvoorbeeld specialiseren in thema’s als arbo, sociaal beleid of financiën. Daarnaast zijn er de rollen van de voorzitter en secretaris. Taakverdeling en coördinatie zijn het fundament voor een succesvolle ondernemingsraad.

Doelgroep

Deze module is geschikt voor elke ondernemingsraad en toepasbaar in iedere maatwerktraining.

Resultaat

Na afronding van deze module heeft u als OR inzicht in de teamrollen en kwaliteiten van de OR-leden. Aan de hand van de kwaliteiten en wensen van de OR-leden worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en coördinatie in de ondernemingsraad.

Planning

Maatwerk OR-trainingen worden ingepland in overleg met uw ondernemingsraad.

Tijdsduur

Deze module neemt 1 dagdeel in beslag. De module is inzetbaar in een maatwerk OR-training.

Locatie

Onze OR-trainingen worden in overleg met uw ondernemingsraad op iedere geschikte locatie verzorgd.

Kosten

Kosten op aanvraag.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!