OR-training

Effectieve communicatie met de achterban

Hoe kan de OR het beste communiceren? De OR leert welke aspecten invloed hebben op de reputatie van de ondernemingsraad en gaat aan de slag met het communicatieplan. Vanuit het drieluik doelstellingen, doelgroepen en communicatiemiddelen bekijken we wat de OR wil bereiken en hoe dit wordt gerealiseerd.

Doelgroep

Deze module is geschikt voor elke ondernemingsraad en toepasbaar in iedere maatwerk OR-training.

Resultaat

Na afronding van deze module heeft u als OR heldere afspraken gemaakt over de communicatie met de achterban. Ook zet u de eerste stappen voor een effectief communicatieplan.

Planning

Alle maatwerk OR-trainingen worden ingepland in overleg met uw ondernemingsraad.

Tijdsduur

Deze module neemt 1 dagdeel in beslag. De module is inzetbaar tijdens een maatwerk OR-training.

Locatie

Maatwerk OR-trainingen worden in overleg met uw ondernemingsraad op iedere geschikte locatie verzorgd. Een goede trainingslocatie bevordert het leerproces!

Kosten

Kosten op aanvraag.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!