OR-training

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening, die de privacywetgeving van de lidstaten van de EU regelt. De AVG vervangt de nationale wetgeving. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet u zich kunnen baseren op één van de zes grondslagen. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Doelgroep

Deze module is geschikt voor elke ondernemingsraad.

Resultaat

Na afronding van deze module kent u de spelregels van de AVG in hoofdlijnen.

Planning

Maatwerk OR-trainingen worden in overleg met uw ondernemingsraad ingepland.

Tijdsduur

Deze module neemt 1 dagdeel in beslag. De module is inzetbaar tijdens een maatwerk OR-training.

Locatie

Maatwerk OR-trainingen worden in overleg met uw ondernemingsraad op iedere geschikte locatie verzorgd. Een goede trainingslocatie bevordert het leerproces!

Kosten

Kosten op aanvraag.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!