Kennisbank

Artikel 36a WOR: geschillenregeling belanghebbenden

[ Terug naar de inhoudsopgave... ]

Iedere in de onderneming werkzame persoon, met uitzondering van een persoon als bedoeld in Artikel 35b, zesde lid, alsmede een vereniging van werknemers, die een of meer in de onderneming werkzame personen onder haar leden telt, die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts tenminste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan Artikel 35b.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!