Kennisbank

Scholingsrecht ondernemingsraad (OR)

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. Dit scholingsrecht staat omschreven in artikel 18 van de Wet op de ondernemingraden (WOR). De werkgever is verplicht de leden van de OR een aantal dagen per jaar de gelegenheid te bieden zich te scholen. Dit gebeurt in werktijd en met behoud van loon.

Minimaal 5 dagen scholing

De OR heeft recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Dit is vastgelegd in art. 18 lid 3b, WOR. Daarnaast hebben commissies, die onderdeel uitmaken van de ondernemingsraad, extra scholingsrechten. Voor OR-leden die tevens lid zijn van een commissie kan niet lager vastgesteld kan worden dan acht per jaar (art. 18 lid 3c, WOR).

Aantal scholingsdagen in overleg bepalen

OR-leden kunnen zelf bepalen welke cursus of training zij nuttig vinden. Het aantal scholingsdagen voor OR-leden wordt door de ondernemer en OR (in) gezamenlijk (overleg) vastgesteld. De wet noemt een minimum aantal dagen en uren dat OR-leden zich mogen laten scholen. De ondernemer behoort de kosten te betalen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van OR-leden.

Richtbedragen scholing ondernemingsraad

De SER stelt jaarlijks richtbedragen op om te kunnen zien wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede cursussen. Voor 2024 is het richtbedrag voor een maatwerktraining 1.250,- euro netto per dagdeel (inclusief voorbereiding en nazorg) voor de gehele OR. Dit zijn de kosten inclusief voorbereiding en nazorg, maar exclusief kosten voor een cursuslocatie. Indien met 2 trainers wordt gewerkt (doorgaans bij groepen die groter zijn dan 14 personen) is het richtbedrag het dubbele per dagdeel.

Kosten van scholing

De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer (art. 22 lid 1, WOR). Kosten die de OR maakt komen slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld (art. 22 lid 2, WOR).

Met scholingsconflicten naar de scholingskamer

Hebben OR en bestuurder een conflict over het scholingsrecht van de OR, dan kunnen zij daarmee sinds september 2013 terecht bij de scholingskamer die door de bedrijfscommissies en de Sociaal-Economische Raad (SER) is ingesteld. Gaat het over de hoogte van de scholingskosten, dan zal de scholingskamer daarbij gebruik maken van de richtbedragen van de SER.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!