Kennisbank

Adviesrecht ondernemingsraad (OR)

Voor bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Dit adviesrecht van de OR is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Procedure

De ondernemer is verplicht het voorgenomen besluit schriftelijk voor te leggen aan de ondernemingsraad. Dit moet op een zodanig moment gebeuren, dat het advies van de OR nog van wezenlijke invloed kan zijn (art. 25 lid 2). De adviesaanvraag dient tenminste in één overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad besproken te worden (art. 25 lid 4).

Adviesaanvraag

Bij het vragen van advies wordt aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de redenen voor het besluit. Daarnaast moet de bestuurder een overzicht geven van de gevolgen die het besluit naar verwachting heeft voor de werknemers in de organisatie (art. 25 lid 3).

Onderwerpen

Adviesplichtige onderwerpen worden vermeld in artikel 25 lid 1. Dit zijn veelal besluiten van organisatorische en economische aard. Het betreft onder meer besluiten die verandering brengen in de zeggenschap over de onderneming, belangrijke inkrimping of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of belangrijke investeringen die de organisatie doet.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!