Kennisbank

Zijn oproepkrachten verkiesbaar voor de OR?

Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.

Oproepkrachten

Indien een oproepkracht ten minste 3 maanden op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel publiekrechtelijke aanstelling, in de onderneming werkzaam is, is deze verkiesbaar voor de OR. De Wet op de ondernemingsraden stelt geen eisen aan de inhoud (bijvoorbeeld het aantal uren) van de arbeidsovereenkomst. Zie artikel 1 lid 2, WOR en artikel 6 lid 2, WOR.

Uitzendkrachten

Voor werknemers die op uitzendbasis werkzaam zijn in de onderneming gelden andere regels.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!