Kennisbank

Is vakbondslijst OR-verkiezingen geldig?

Artikel 9 van de WOR schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor de verkiezingen overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de OR daaraan doen?

In de praktijk gebeurt het heel vaak dat vakbonden een kandidatenlijst niet voorleggen aan hun achterban. Bij een personenstelsel is dat ook niet zo belangrijk, omdat mensen dan toch op grond van het aantal stemmen worden verkozen en hun plaats op de lijst niet relevant is. Elke kandidaat extra is dan meestal welkom. Bij het lijstenstelsel is de rangorde op de ingediende lijst wel van (groot) belang.

De verkiezingscommissie van de ondernemingsraad heeft de verantwoordelijkheid om de rechtsgeldigheid van een kandidatenlijst te toetsen. Wanneer er problemen zijn met de wijze van totstandkoming van een kandidatenlijst van de vakbond, zijn er twee mogelijkheden:

Wie zelf lid is van de kandidaatstellende bond kan van de bond eisen dat hij betrokken wordt bij de samenstelling en volgorde van de lijst. Iedere belanghebbende - en dat is in principe elke kiezer of kandidaat - kan formeel bezwaar indienen bij de aftredende or of zijn verkiezingscommissie. Die moet dan een oordeel geven binnen de wettelijke kaders van artikel 9 WOR.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!