Kennisbank

Heeft de OR instemmingsrecht bij benoeming functionaris gegevensbescherming?

In beginsel heeft de OR geen instemmingsrecht bij de benoeming van de functionaris gegevensbescherming (FG). Dit strekt zolang de invulling van deze functie geen wijziging van de bestaande 'privacy-regeling voor werknemers' met zich meebrengt.

Bij de omschrijving van de functie en taken van de FG bestaat echter de kans dat de in art. 27 lid 1k, WOR bedoelde "regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen" gewijzigd wordt. Over een dergelijke wijziging heeft de OR wel instemmingsrecht.

Informatierecht

De ondernemingsraad kan het informatierecht gebruiken om op de hoogte te worden gehouden van de nieuwe taak van de functionaris gegevensbescherming. Aangezien de functieomschrijving invloed kan hebben op de regeling is dit aan te raden.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!