FNV-voorman Busker: offensief komt eraan

- De FNV maakt zich op voor een hete zomer en gaat de confrontatie aan met de werkgevers en het kabinet. Voorzitter Han Busker heeft naar eigen zeggen ’een zware agenda’. ,,En dat gaan we duidelijk zichtbaar maken aan de samenleving.”

Centrale ondernemingsraad Eneco stapt naar Ondernemingskamer

- De centrale ondernemingsraad (or) van Eneco stapt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om onderzoek te vragen naar het handelen van de raad van commissarissen van het energiebedrijf. Er wordt op korte termijn een verzoek ingediend.

Kroonlid Hans Schenk blikt terug: 'De meeste fusies zijn verkwisting'

- Hoogleraar, wetenschapper en econoom Hans Schenk is dé expert in Nederland op het gebied van fusies en overnames. Als kroonlid hield hij zich ook bezig met medezeggenschap. Na acht jaar neemt hij afscheid van de SER...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie

- Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige ...

Geschil over representativiteit samenstelling or

- Een ondernemer en de ondernemingsraad hebben een geschil over het kiesreglement. De or wil één lijst, de ondernemer wil aparte lijsten voor ‘white’ en ‘blue collar’ werknemers. De kantonrechter Rotterdam stelt ...