OR Actueel

januari 2019

Sterke positie vertrouwenspersonen van belang voor werknemers én werkgevers

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is niet alleen in het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang. Want vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden en integriteitsschendingen melden bij vertrouwenspersonen. Dat voorkomt later grotere schade voor de eigen organisatie. Dat schrijft het Huis voor Klokkenluiders in een publicatie over vertrouwenspersonen.


Verandert er genoeg in stadhuis Apeldoorn met ‘eigen’ topambtenaren?

Gaat de gemeente Apeldoorn beter functioneren nu er drie nieuwe topambtenaren zijn benoemd? Daar maakt de ondernemingsraad zich zorgen over. Dat blijkt uit een brief die de o.r. heeft gestuurd aan burgemeester en wethouders.


Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, bonden eisen miljarden

De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en middelbaar als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat...


KLM wil af van taxfree aan boord

KLM wil in 2019 stoppen met de verkoop van taxfree-producten aan boord van haar vluchten. De directie heeft een voorgenomen besluit voorgelegd aan de ondernemingsraad basis van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.


Archief

Januari 2018, Februari 2018, Maart 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018, December 2018.