[ Terug naar de inhoudsopgave... ]

Artikel 31d is niet van toepassing op:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een van de bestuurders of commissarissen een natuurlijk persoon is die een direct of indirect belang heeft in de rechtspersoon overeenkomstig Artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of
  2. de rechtspersoon waarop de Artikelen 396 of 397 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Vragen of interesse in onze dienstverlening? Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel onze adviseurs (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!