De ondernemingsraad heeft het recht op overleg met de bestuurder (art. 24, WOR). De bestuurder is ten minste tweemaal per jaar hiertoe verplicht. De bestuurder en de ondernemingsraad komen ook bijeen binnen twee weken nadat de ondernemingsraad of de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft verzocht (art. 23 lid 1, WOR)!

Procedure

In de overlegvergadering wordt minimaal tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot aangelegenheden die adviesplichting (art. 25, WOR) of instemmingsplichtig (art. 27, WOR) zijn. De bestuurder maakt afspraken met de ondernemingsraad over het moment en de wijze waarop de OR in de besluitvorming wordt betrokken.

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!