Bestuurders moeten voor bepaalde besluiten instemming van de OR hebben. In beginsel mag de werkgever zonder instemming geen uitvoering geven aan het besluit. De OR heeft een vetorecht. Het instemmingsrecht van de OR staat omschreven in art. 27 WOR.

Onderwerpen

Het instemmingsrecht van de OR heeft betrekking op het sociaal beleid van de organisatie. Artikel 27 geeft een limitatieve opsomming van onderwerpen. U kunt hierbij denken aan regelingen op het gebied van personeelsopleiding en personeelsbeoordeling, maar ook aan regelingen op het gebied van arbeidstijden en werkoverleg.

Procedure

De ondernemer is verplicht het voorgenomen besluit schriftelijk voor te leggen aan de ondernemingsraad. De instemmingsaanvraag dient tenminste in één overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad besproken te worden (art. 27 lid 2).

Instemmingsaanvraag

De ondernemer verstrekt de ondernemingsraad een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting heeft voor de werknemers.

Vragen of interesse in onze dienstverlening? Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel onze adviseurs (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!