Eén van de rechten van de ondernemingsraad is het informatierecht. Het informatierecht van de OR is vastgelegd in artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Alle benodigde informatie

In artikel 31 lid 1 van de WOR staat dat de OR en haar commissies recht hebben op alle informatie die zij voor vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig hebben. Bij informatie kunt u in dit geval denken aan: businessplannen, budgetgegevens, financiële resultaten, financiële prognoses, etc.

Geheimhoudingsplicht

De bestuurder hoeft geen (bedrijfs)geheimen te hebben voor de ondernemingsraad! De leden van de ondernemingsraad, de leden van commissies van de ondernemingsraad en geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij vernemen. De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 20 van de WOR.

Vragen of interesse in onze dienstverlening? Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel onze adviseurs (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!