De ondernemingsraad heeft bij een belangrijke organisatorische wijziging adviesrecht krachtens art. 25, lid 1 sub.e van de WOR. Een voorgenomen besluit tot organisatieverandering kan elementen bevatten waarvoor de OR instemmingsrecht heeft. Bijvoorbeeld wanneer ook het functie- of waarderingssysteem wijzigt of bijvoorbeeld de werktijdenregeling of het opleidingsbeleid verandert.

Vragen of interesse in onze dienstverlening? Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel onze adviseurs (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!